Labirynt pełen prezentów

Zasady gry:

Gra jest prosta, kto pierwszy dojdzie do mety wygrywa. Potrzebne nam będą pionki i sześcienna kostka. Wszyscy stawiają pionki na polu start.  Poruszają się o tyle pól ile oczek wyrzucą.  Jeżeli dziecko stanie na danym polu musi obliczyć sumę jaka na tym polu widnieje.

 • Pole dwie, trzy, cztery, pięć kostek oznacza pojedynek. Każdy ma szansę na wygranie  dodatkowego rzutu kostką.  Kto więcej wyrzuci oczek wygrywa,
 • Znak zapytania-dziecko, które stanie na tym polu losuje, kartę z liczbą Pozostałe dzieci muszą odgadnąć tą liczbę. Prowadzący używa słów więcej, mniej.
 • Pole prezent to dodatkowy rzut kostką.
 • Drabinka oznacza skrót, kierunek wyznacza strzałka.
 • Pole pięć przysiadów oznacza pięć przysiadów do zrobienia.
 • Pole dziesięć  podskoków oznacza dziesięć podskoków.
 • Pole XYZ  oznacza ułożenie trzech cyfr liczby największej, później najmniejszej.
 • Pole telefon oznacza, że dziecko mówi liczbę na ucho, kolejne musi powiedzieć o jeden większą. Sprawdza czy głuchy telefon został przeprowadzony poprawnie.
 • Kciuki, oznaczają pojedynek na kciuki.
 • 1 lub 6 oznacza wyrzuć jeśli wyrzucisz, którąś z liczb nie tracisz kolejki.
 • Trójkąt oznacza narysowanie na tablicy magnetycznej trójkąta, kwadratu, prostokąta, koła, okręgu. Numerujemy je ustanawiając ciąg i odczytujemy dany kształt wywołany rzutem kostką.  6 kończy zabawę. Aspekt porządkowy.
 • Rakieta, odliczamy kolejno od 20 w dół jak przy starcie rakiety.

Matema galeria
Tu uczyliśmy...
© 2014 - 2018 matema.edu.pl Created by - Elementy grafiki: Piotr Nowakowski
YouTube