Świat dziesiętny, początki.

Układamy kolejno z dziesiątek 10, 20, 30, 40, ...

Tu uczyliśmy...
© 2014 - 2018 matema.edu.pl Created by - Elementy grafiki: Piotr Nowakowski
YouTube