Ślimak na dodawanie

Przyznaję, że inspiracją tej gry była plansza ślimaka, którą kiedyś wyszukałem przypadkiem w googl-ach.

Zasady gry:

Graj jest prosta, kto pierwszy dojdzie do mety wygrywa. Potrzebne nam będą pionki i sześcienna kostka. Wszyscy stawiają pionki na polu start.  Poruszają się o tyle pól ile oczek wyrzucą.  Jeżeli dziecko stanie na danym polu musi obliczyć sumę z tego pola.

Uwagi:

Należy zaangażować  wszystkie dzieci w zabawę, nawet te których nie jest kolejka. Dzieci stojąc na danym polu muszą dodać do siebie dwie liczby. Więc niech jedno z dzieci pokaże na placach jedną liczbę, drugie dziecko drugą liczbę, a ten dzieciaczek, którego jest kolej niech policzy wszystkie palce razem. Pola przez to, że się stykają mylą często dzieci. Należy powoli palcem pokonać całą plansze, pokazując kierunek w jakim należy się poruszać. Pola należy zrobić różnokolorowe. To pomaga dzieciom je rozróżniać.

Matema galeria
Tu uczyliśmy...
© 2014 - 2018 matema.edu.pl Created by - Elementy grafiki: Piotr Nowakowski
YouTube