Nieuczciwy bankier

Do tej zabawy potrzebne będą kości oraz dowolne przedmioty (piłeczki, klocki etc, ja wybrałem zwierzęta z farmera). Ćwiczenie polega na wyrzuceniu kości przez ucznia i odczytania wyniku. Gdy uczeń poda poprawną liczbę nauczyciel (czyli bankier), wydaje mu odpowiednią, lub nieodpowiednią liczbę przedmiotów. Kolejnym krokiem wykonywanym przez ucznia, jest policzenie otrzymanych rzeczy i podjęcie decyzji, czy otrzymał on poprawną liczbę przedmiotów. Jeżeli nie zwraca się do banku o wydanie brakujących przedmiotów, lub prosi o zaakceptowanie zwrotu nadmiernej liczby.

* w wersji trudniejszej zamieszczamy jedna zwykła kość i jedną kość z liczbami arabskimi.

Tu uczyliśmy...
© 2014 - 2018 matema.edu.pl Created by - Elementy grafiki: Piotr Nowakowski
YouTube